Fakülte & Yüksekokul

Fakülte & Yüksekokul

Fakülteler

 • Diş Hekimliği Fakültesi

  2014 – 2015 akademik yılında eğitim-öğretim yaşamına başlayan fakültemizde;  her biri kendi alanında yetkin, ulusal ve uluslararası platformda tanınan, vizyonu geniş, çok güçlü bir akademik kadro ile öğrencilerimizi yetiştiriyoruz.

  Prof. Dr. Deniz Gökçe Meral | Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

  5 yıllık diş hekimliği eğitim programımızın ilk iki yılını, Üniversitemizin Tuzla Kampüsü’ndeki “Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Eğitim Kompleksi’nde gerçekleştiriyoruz. Tam donanımlı kampüsümüz, çağdaş ve üst düzey teknolojiye sahip eğitim olanaklarının yanı sıra; öğrencilerimize sosyalleşebilecekleri, hobilerini gerçekleştirebilecekleri ve üniversite öğrenciliğini doyasıya yaşayabilecekleri keyifli bir ortam sunuyor. Öğrencilerimiz, teorik diş hekimliği dersleri ile birlikte; çağdaş bir klinik öncesi eğitim olanağı sağlayan tam donanımlı Manipülasyon, Simülasyon, Alçı ve Akrilik, Metal Döküm ve Seramik laboratuvarlarımızda, deneyimli öğretim üyelerimizden klinikte hasta tedavi edecek bilgi ve beceriyi kazanırken; aynı binada, Üniversitemiz Tıp Fakültesinin değerli öğretim üyelerinden teorik ve pratik temel tıp bilimleri derslerini alma avantajını da yaşıyorlar. Diş Hekimliği fakültesi 2021-2022 eğitim döneminden itibaren Türkçe ve İngilizce programlarında yarı burslu eğitim vermeye başlayacaktır.

  Fakültemizde, birçok diş hekimliği fakültesinden farklı olarak; klinik eğitim 3. Sınıfta başlamakta, eğitim programımızın son üç yılında yoğun olarak sürdürülmekte ve 5. Sınıfta da multidisipliner klinik eğitimi verilerek, öğrencilerimiz meslek yaşamlarına hazırlanmaktadırlar.

  Kuruluşumuzdan bu yana Mecidiyeköy Yerleşkesinde ağız-diş sağlığı tedavi hizmeti ve diş hekimliği eğitimi vermekte olan Fakültemizin Eğitim ve Uygulama Hastanesine ek olarak, 2017-2018 akademik yılında Tuzla ana kampüsüne 20 dakikalık mesafede bulunan yeni Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemiz de devreye girmiştir.

  Daha geniş bir fiziki alanda, öğrencilerimize çağdaş bir diş hekimliği eğitimi sunmak için en üstün teknolojik donanıma sahip amfileri, kütüphane ve seminer salonlarını, araştırma laboratuvarını, genel anestezi ameliyathanesini, son teknoloji cihaz ve malzemeler ile donatılmış öğretim üyesi ve öğrenci klinik ünitlerini ve radyolojik görüntüleme cihazlarını bünyesinde bulunduran yeni binamızda eğitime devam etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

  Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin; teorik ve pratik açıdan mesleklerindeki tüm yeniliklere hakim, öğrenmeyi ve bilgiye erişmeyi bilen, özgüveni yüksek,  iletişim ve empati yetenekleri gelişmiş, etik değerleri benimsemiş, yetkin diş hekimleri olarak meslek yaşamlarına başlayacaklarına ve fark yaratacaklarına inanıyoruz.

  Diş hekimliğini meslek ve yaşam biçimi olarak seçen ve tam donanımlı bir diş hekimi olarak fark yaratmak isteyen adayları fakültemize bekliyoruz.

  Diş Hekimliği Fakülte İnternet Sitesi

 • Eğitim Fakültesi

  Prof. Dr. Aytaç Göğüş | Eğitim Fakültesi Dekanı

  İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ülkemizin eğitim gerçeklerini göz önünde bulundurarak, eğitim ve öğretim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek nitelikte öğretim liderleri ve eğitim araştırmacılarını yetiştirme vizyonuna sahip genç bir fakültedir. Fakültemiz Cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiş, yenilikçi, öğrenme ve öğretmeyi yaşam biçimi olarak içselleştirmiş, öğrencilerine yardımcı olmayı temel değer olarak kabul eden, ulusal ve uluslararası düzeyde zengin bir deneyim ve güçlü akademik donanıma sahip kadrosu yanında,  öğrencilerine sağladığı çağdaş eğitim ortamları ile diğer eğitim fakültelerine göre fark yaratmaktadır.

  Türkiye’nin eğitim insan gücü açığı bakımından öncelikli alanları ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kurulan Fakültemizde,  “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık”, “Özel Eğitim Öğretmenliği”, “İngilizce Öğretmenliği” ve “Okul Öncesi Öğretmenliği” gibi dört lisans ile öğretmen adaylarına hizmet verilmektedir. Bunların yanında eğitim yöneticilerinin sürekli gelişim ihtiyaçları ile akademik alanda çalışma yapmak beklentilerini karşılamak için “Okul Öncesi Eğitimi” ve “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanında açtığımız iki yüksek lisans ile “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanındaki doktora programı ile eğitimcilerin yaşam boyu eğitimine katkı sağlıyoruz.

  Tüm bu çalışmalarımızı yaparken öğrencilerimizi öğrenme ortaklarımız olarak kabul ediyoruz, onlarla birlikte araştırma, inceleme ve uygulamalar yaparak hem bilimsel bilgi üretiyoruz, hem de onlara bilgiyi eğitim ortamlarında uygulayarak öğrenmeyi öğretebilecek ve yönetebilecek yeterlikleri kazandırıyoruz. Eğer siz de öğrenme ve öğretmenin keyifli bir yaşam serüvenine dönüştüğü bir fakültede öğrenim görmek ve dolayısıyla İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde bulunmanın ayrıcalığını hissetmek istiyorsanız, sizi fakültemize davet ediyoruz.

   

  Eğitim Fakülte İnternet Sitesi

 • Hukuk Fakültesi

  Prof. Dr. Mustafa Koçak | Hukuk Fakültesi Dekanı

  İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin temel amacı; adalet, özgürlük, demokrasi ve insan hakları gibi kavramları içselleştirmiş, hukukun üstünlüğüne inanan, birden çok dile, kültüre ve hukuk sistemine hâkim, alanında uzman, entelektüel birikimi ile kendisini ortaya koyabilen yaratıcı hukukçular yetiştirmektir.

  Öğrencilerimiz, fakülteden mezun olduklarında iş yaşamını çoktan tanıyor olacaklardır. Adalet bakanlığı ve diğer kurumlarla yaptığımız protokoller gereğince adliyeler, bakanlıklar, cezaevleri, adli tıp kurumları, icra daireleri, ticaret odaları, tahkim vb. hukuka ilişkin çalışma alanlarının kapıları öğrencilerimize açık olduğu gibi, öğrencilerimiz başta Okan Holding olmak üzere iş yaşamında yer alan özel kurumlarla da sıklıkla içli dışlı olacaklardır.

  İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi bir ilki gerçekleştirmiştir. Fakültemiz ile Adalet Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokole bağlı olarak öğrencilerimiz eğitim süreçleri boyunca, bakanlığın hukuk ve adalet ilişkin tasarruf ve kaynaklarına ilk elden ulaşabilecekleri gibi, gelecekteki iş yaşamlarında kullanacakları mekânları da yakından tanıyacaklardır.

  Hukuk Fakültesi İnternet Sitesi

 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

  Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson | İşletme ve Yönetim Bilimleri Dekanı

  İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi; İş dünyasına yakınlığı ve topluma duyarlılığı en fazla olan fakültelerden biri olarak, bölümlerinin ve öğretim üyelerinin çeşitliliği ve zenginliğiyle, iç sinerjisini “Ekonomi-Politik Çevrede Değişen İşletme” konseptiyle hayata geçirmektedir. İlk öğrencilerini 2002-2003 Akademik Yılı’nda İşletme Programı’na kabul ederek eğitime başlayan fakültemiz Türkçe ve İngilizce olarak eğitim yapan 5 bölüm ve 9 programa ulaşmıştır. Uluslararasılaşmaya verdiğimiz önem çerçevesinde; İngilizcenin yanı sıra gelişen piyasaların dilleri olan Rusça ve Çince dillerine de büyük önem verilmektedir.

  Fakültemizi farklı kılan önemli bir özelliğimiz de çok boyutlu eğitim yaklaşımımızdır. Akademik programlarımızı tamamlayan öğrencilerimizin alacağı formal eğitime ilaveten, İstanbul’un kültürel, entelektüel ve iş dünyası atmosferini içselleştirerek zenginleştirmesini hedefliyoruz. Bu amaçla, iş dünyasının ve sektörün önemli isimlerini derslerimize entegre ederken, aynı zamanda COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim modelimizle de öğrencilerimize uzun süreli staj ve iş imkanı sunuyoruz. Eğitim yaklaşımımızda uluslararasılaşmaya verdiğimiz önem çerçevesinde, ERASMUS ve uluslararası değişim programları ile öğrencilerimizin en az bir dönem farklı bir ülkede ve anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim almalarını teşvik ediyoruz. Ayrıca, ABD’nde açılmış olan “Okan International University” bizleri pozitif olarak farklı kılmaktadır.

  Girişimcilik ve İnovasyonun, mezunlarımıza kazandırmayı misyon edindiğimiz temel yetkinliklerdir. Bu nedenle, girişimcilik dersi zorunlu ders olarak tanımlanmakta ve TÜBİTAK ve KOSGEB destekli fonların kullanımına imkan veren markalı girişimcilik derslerimiz de sunulmaktadır.

  Mezunumuzu ayırt edecek özelliğin “değişime uyum sağlama becerisi” olacağına inancımızla; geleceğimizi emanet edeceğimiz uzman ve profesyonelleri “öğrenmeyi öğrenmiş yetkinlik” yaklaşımımız ile yetiştiriyoruz. Bu bağlamda, güncellenmiş akademik programlarımız bünyesindeki derslerimizde ezbere dayalı sınav sisteminden ziyade; proje, örnek olay, sektör çalıştayları, stajlar, saha çalışmaları, iş simülasyonları ve markalı dersler gibi yenilikçi eğitim çözümleri kullanmaktayız. Yeni açmış olduğumuz finansal yatırım simülasyonları için Trademaster Finans Lab. ve iş simülasyonları için de İşletme Strateji Lab. ile eğitim yaklaşımımızı destekliyoruz.

  Öğrencilerimizi; dinamik, disiplinler arası yaklaşımla, İstanbul’un zengin iş dünyası ve entellektüel paydaşlığını içselleştiren, açık fikirli, analitik ve eleştirel düşünebilme yeteneğine sahip, insan hakları ve özgürlüklere önem veren dünya vatandaşları olarak yetiştirmeye özen gösteriyoruz ve mezunlarımızın “öğrenmeyi öğrenmiş girişimciler ve yetkin profesyoneller” olarak destekliyoruz.

  Bölümlerimiz ,Ekonomi ve Finans(İng) , İşletme , İşletme(İng) , Lojistik Yönetimi(İng) , Uluslararası İlişkiler , Uluslararası İlişkiler(İng) , Uluslararası Ticaret , Uluslararası Ticaret(İng) olarak eğitim vermektedir.

  İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İnternet Sitesi

 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

  Prof. Dr. Arif Haldun Soygür | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerindeki amacımız, temel bilimler alanında çağdaş bilgi donanımına sahip, araştıran, sorgulayan ve hayatın farklı alanlarında öğrendiklerini uygulayarak çözüm üretebilen ve katma değer yaratabilen bireyler yetiştirmektir.

  Fakültemizde iki lisans programı yürütülmektedir. Çeviribilim Bölümümüz, biri Batı ikisi Doğu dili olmak üzere toplam üç farklı dilde Mütercim-Tercümanlık Programı yürüten Türkiye’deki tek bölümdür. Psikoloji bölümü 2021-2022 eğitim döneminden itibaren İngilizce eğitim de vermeye başlayacaktır. Öte yandan Psikoloji Bölümümüzde öğrencilerin alandaki uluslararası çalışmaları izleyebilmeleri için derslerin yüzde 30’u İngilizce olarak sürdürülmektedir.
  Fakültemiz, bu programların yanı sıra öğrenciler ve öğretim üyeleri düzeyinde gerçekleştirdiği ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerle insan ve toplum bilimleri alanında, akademik açıdan dinamik ve yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkmaktadır.

  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerindeki amacımız, temel bilimler alanında çağdaş bilgi donanımına sahip, araştıran, sorgulayan ve hayatın farklı alanlarında öğrendiklerini uygulayarak çözüm üretebilen ve katma değer yaratabilen bireyler yetiştirmektir.

   

  İnsan ve Toplum Bilimler Fakültesi İnternet Sitesi

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

  Prof. Dr. Semih Bilgen | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin eğitimdeki temel amacı; mühendislik konularını özümsemiş, bunları uygulama yeteneği kazanmış, ulusal ve uluslararası sanayi kurumlarını ve mühendislik mimarlık yöntemlerini bilen, iş ahlakına sıkıca bağlı, küresel yarışa hazır, yenilikçi ve yaratıcı mühendisler yetiştirmektir. Bölümlerimiz Bilgisayar Mühendisliği(İng) , Elektrik-Elektornik Mühendisliği(İng) , Endüstri Mühendisliği(İng) , Genetik ve Biyomühendislik(İng) , İnşaat Mühendisliği , İnşaat Mühendisliği(İng) , Makine Mühendisliği(İng) , Mekatronik Mühendisliği(İng) , Otomotiv Mühendisliği(İng) , Yazılım Mühendisliği(İng)’dir.

  İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BÜYÜK FIRSATLAR:


  İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NE GELİN, TÜRKİYE’NİN EN GELİŞMİŞ OTONOM ARAÇ GELİŞTİRME MERKEZİNDE ÇALIŞMA FIRSATI YAKALAYIN:
  İstanbul Okan Üniversitesi Türkiye’nin ilk otonom aracını (OKANOM) geliştiren Üniversite’dir. İstanbul Kalkınma Ajansı Desteği ile kurulan E-HikeLink “Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezinde” en ileri teknolojik sistemler kullanılmaktadır; bu sistemlerin birçoğu Türkiye’de yalnız Okan Üniversitesi’nde bulunmaktadır.

  TÜRKİYE’NİN TEK ELEKTRİKLİ ARAÇ AKÜ HÜCRESİ EMÜLASYON SİSTEMİ İLE ÇALIŞMA FIRSATI YAKALAYIN
  İstanbul Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (UTAS) elektrikli ve akıllı araçlar konularında ulusal ve uluslararası otomotiv şirketleri ve araştırma kuruluşları ile ileri araştırmalar yürütmektedir.

  ULUSLARARASI PROJELERDE ÇALIŞMA FIRSATI YAKALAYIN
  İstanbul Okan Üniversitesi Avrupa Akıllı Ulaşım Ağı’nın (ERTICO) ve Avrupa Yeşil Araçlar İnsiyatifi’ne (EGVI) üye tek Türk üniversitesidir. Akıllı Ulaşım Derneği (AUSDER) yönetim kurulunun tek üniversite temsilcisi üyesidir. Bu bağlantılar, sizin de uluslararası Ar-Ge projelerinde aktif akademisyenlerle bir arada çalışmanıza olanak sağlayacaktır.

  DİPLOMANIZ AVRUPA ÜLKELERİNDE, AVUSTRALYA, ABD VE KANADA GİBİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLSUN
  İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat ve Makine Mühendisliği programları dünyanın hemen hemen her ülkesinde geçerli olan MÜDEK Akreditasyonu almıştır. Diğer programlar da başvuru aşamasındadır. Bunların da en kısa sürede bu belgeyi almaları beklenmektedir. MÜDEK akreditasyonu, içerdiği EUR-ACE sertifikasıyla, ilgili programların dünya standartlarında eğitim verdiğini belgelemektedir. Yurt dışında lisansüstü eğitim ya da iş başvurularında diplomanıza güvenin.

  YENİLİKÇİ FİKİRLERİNİZİ GELİŞTİRME, PATENT ALMA, ŞİRKET KURMA FIRSATI YAKALAYIN
  İstanbul Okan Üniversitesi Kuluçka ve Patent desteği ile yenilikçi teknolojik fikirlerinizi geliştirmenize, patent almanıza ve şirket kurmanıza destek olmaktadır.

  SEKTÖR UZMANLARI İLE KONULARI EN İYİ ŞEKİLDE ÖĞRENİN
  Sanayiye en yakın üniversite olarak İstanbul Okan Üniversitesi’nde birçok derste sanayiden uzmanlar yer almaktadır.

  BİTİRME PROJELERİNİZİ SANAYİ KURULUŞLARI İLE İLERİ MÜHENDİSLİK METODLARI KULLANARAK YÜRÜTÜN
  İstanbul Okan Üniversitesi başarılı öğrencileri sanayiye en yakın üniversitenin öğrencileri olarak bitirme projelerini sanayi kuruluşları ile işbirliği içinde yürütmektedir.

  STAJ VE İŞYERİNDE EĞİTİM OLANAKLARIYLA İŞ DÜNYASINI GERÇEKTEN TANIYARAK MEZUN OLUN
  Mühendislik Fakültesi’nde birer aylık iki staj ve son yılda haftada iki gün sanayide çalışma anlamına gelen İşyerinde Eğitim (COOPerative Learning) programı sayesinde, en az 600 saat fiilen iş deneyimine sahip olarak mezun olun.

  YURT DIŞINDA EĞİTİM VE STAJ OLANAKLARINI SONUNA KADAR DEĞERLENDİRİN
  Erasmus ve ISEP gibi uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında 350’den fazla dünya üniversitesinde bir ya da iki dönem eğitim ve yurt dışında staj olanaklarını değerlendirin, İngilizcenin yanı sıra Çince, Rusça, Arapça gibi farklı dillerle de zenginleştirdiğiniz iletişim becerilerinizle fark yaratın.

  Mühendislik Fakültesi İnternet Sitesi

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Prof. Dr. İhsan Diler Özaçmak | Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

  Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, toplumun bilinçlendirilmesi yanında sunulan sağlık hizmetinde görev alacak kişi ve kurumların nicelik ve nitelik olarak yeterli olmasına bağlıdır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeye paralel olarak saptanan ve insan sağlığında rolü olan pek çok faktörün etkin ve sağlıklı bir şekilde bireylere yansıtılması için, hizmetin multidisipliner bir yaklaşımla sunulması gerektiğinden hareketle gelişmiş ülkelerde, yüz yıl öncesinde, farklı meslek grupları gereksinimi gündeme getirilmiş ve bu meslek mensupları için geliştirilen eğitim programları uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de de son elli yıllık dönemde en eski sağlık mesleği olan hekimlik ve hemşirelikten sonra sayısız sağlık mesleği sağlık hizmetinin sunumunda rol almaya başlamıştır. Nüfusu genç ve yoğun ülkemizde bu alanda yetişmiş elemanlara büyük gereksinim vardır. Bu gerçeklerden hareketle kurulan bölümlerimiz ve hedefleri şöyledir.

  Hemşirelik Bölümü; Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerini planlayan, örgütleyen, uygulayan, değerlendiren ve bu hizmetleri yerine getirecek kişileri eğiten, araştırmacı, danışman, yönetici olarak görev alacak uluslararası standart ve etik kodları kullanan disiplinler arası ekip çalışması yapan, insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen Hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hemşirelik bölümü 2021-2022 eğitim döneminden itibaren İngilizce olarak da eğitim vermeye başlayacaktır.

  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü; hareket yetersizliklerine yol açan her türlü hastalıklar, yaralanmalar, yaşlılık ve ağrılı durumlar, fonksiyon bozuklukları sonrasında fonksiyonel durumun olabildiğince iyileştirilmesi ve devamı için bilimsel kanıta dayalı değerlendirme ve fizyoterapi-rehabilitasyon yaklaşımlarının fizyoterapistler tarafından uygulandığı bir bilim dalıdır. Fizyoterapist ise; yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını, ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek uzman hekimin tanısına göre fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler, koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personelidir. Amacımız; bu niteliklerde bilgi dolu, yüreğinde ülke ve insan sevgisi olan nitelikli, kaliteli, topluma karşı sorumlu fizyoterapistler yetiştirmektir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 2021-2022 eğitim döneminden itibaren İngilizce olarak da eğitim vermeye başlayacaktır.

  Çocuk Gelişimi Bölümü; 0-18 yaşları arasındaki normal gelişim gösteren; özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, sosyal, duygusal, dil, motor) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi yetiştirmektedir. Çocuk gelişimcileri gelişimsel tanılama ve bu tanılama sonuçlarına göre uygun eğitim programlarını ortaya koyma, ailelere danışmanlık verme, gelişimsel sapma gösteren çocuklar için gelişimi destekleyici uygun önlemleri çocuk, aile ve eğitimci bazında ele almaktadırlar ve ayrıca özel eğitim alanında özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel tanılamasını yaparak, ilgili profesyonellerle multidisipliner yaklaşım çerçevesinde ele alarak hizmet vermektedirler.

  Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı; Toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda uygulama ve araştırma yürüten bir bölüm olarak hizmet vermek ve bu alanlarda yeterlilik kazanmış mezunlar yetiştirmektir. Besinlerin bileşimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, üretimden tüketime yapılan işlemlerin besin ögelerine etkileri, besin ögelerinin fonksiyonları, doğumdan ölüme kadar olan dönemde oluşan pek çok hastalığın temelinde yer alan beslenme yetersizliklerinin neler olduğu, hastalıkların tedavisinde diyet planlarının önemi, hastalıkların önlenmesi ve tedavi için yapılması gerekenler, toplu beslenme yapılan kurumlarda yürütülen yiyecek içecek servisinin yönetimi ve denetimi, toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesi için yapılması gerekenler gibi konular bu program altında teorik eğitimin yanında, laboratuar çalışmaları, klinik ve saha stajları gibi uygulamalarla desteklenmiş bir program olarak yürütülecektir.

  Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)

  Sağlık Bilimleri Fakültesi İnternet Sitesi

 • Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

  Prof. Dr. Güliz Muğan | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

  İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, üniversitemizin modern kampüsünde, yetkin altyapısı, kentin çevresinde merkez olma özelliği ve doğaya açık bir ortamda, öğrencilerini eğitirken üretmek felsefesiyle öne çıkan ve fark yaratan ülkemizin en nitelikli sanat, tasarım ve mimarlık eğitimi veren kurumlarındandır.

  Günümüz dünyasında, bilginin ve iletişiminin önemi daha da artmış olup sanat ve tasarım eğitiminde disiplinlerarası yaklaşımlar da önem kazanmaya başlamıştır. Sanat ve tasarım disiplinleri, üretim ve eğitim açısından çok boyutlu bir yapılanma içinde yer almaya başlamıştır. Mimarlık alanı teknoloji ve bilimle sanatı bir arada yoğurarak, çevreci yaklaşımlarla ürünlerini verme yolundadır.

  İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul’un Anadolu yakasında 2006-2007 Eğitim – Öğretim yılında sanat ve tasarım eğitiminde üreterek eğitmek felsefesiyle yaratıcı ve becerilerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek ilkesini benimseyen bir anlayışla kurulmuş olup, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Sinema TV ve Görsel İletişim Tasarımı, Mimarlık Bölümleri’ne, Mimarlık (İngilizce) Bölümünün de eklenmesiyle daha da güçlü bir şekilde eğitimini sürdürmektedir.

  Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İnternet Sitesi

  Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İnternet Sitesi

  • Maket Atölyesi
  • Fotoğraf Stüdyosu
  • Ahşap Atölyesi
  • Metal Uygulama Atölyesi
  • Boya & Cila Atölyesi
  • Resim Atölyesi
  • Özgün Baskı & El Sanatları Atölyesi
  • Tekstil & Baskı Atölyesi
  • Giyim Atölyeleri
  • Film TV Stüdyosu
  • Kurgu Atölyeleri
  • Ses Atölyesi

  .

 • Tıp Fakültesi

  Prof. Dr. Selçuk Mercan | Tıp Fakültesi Dekanı

  Çağdaş dünyanın benimsediği hedefler doğrultusunda mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimini vermeyi amaçlayan, bilimsel araştırmalara önem veren, bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bilgileri akademik ortamlarda paylaşabilen, bunları gerçekleştirebilen akademisyenleri yetiştirmeyi hedefleyen, halkımızın öncelikle sağlığını korumayı, daha sonrada hastalıklarını en üst düzeyde tedavi etmeyi amaçlayan, gelecekte ise yenilikçi bir mükemmeliyet merkezi olmayı kendisine görev sayan bir tıp fakültesi olmaktır.

  2014-2015 Eğitim-öğretim yılı ile Okan Üniversitesi olarak farklı bir heyecanı ve gururu taşıyoruz. Üniversitemizin var olan fakültelerine bu yıl yeni 2 kardeş fakülte ekleniyor ve eğitime başlıyor. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi.

  Okan Üniversitesi’nin bulunduğu Tuzla Kampüsü’nde tıp eğitimine başlıyoruz. Bu eğitimi “Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Eğitim Kompleksi’nde” gerçekleştireceğiz. Her türlü tıbbi donanımın ve alt yapının eksiksiz yerine getirildiği bu mekanda ilk öğrencilerimiz temel bilimler eğitimlerini alacaklardır.

  Bu eğitimde hücreden başlayarak organlara kadar uzanan bir süreçte insan vücudunun tümü Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji derslerinin entegre olarak verildiği bir sistemde öğrencilerimize öğretilecektir. Bu temel bilgileri alan öğrencilerimiz 4. Dönemden itibaren hasta ile bire bir temas edecekleri ve klinik bilgilerini alacakları stajlarına başlayacaklardır. Bu stajlar başta iç hastalıkları, cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları olmak üzere değişik stajlardan oluşacaktır. Dönem 6 da ise öğrencilerimiz, Aile Hekimliği döneminde ise artık hasta ile iletişimin ve sağlık sorunlarının çözümlerinin sağlandığı 12 aylık dönemi tamamlayarak Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk mezunları olarak ülkemizdeki hekim ordusuna katılacaklardır.

  Tıp Fakültesi İnternet Sitesi

 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi

  Prof. Dr. Mustafa Erdinç Telatar | Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı

  Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde, 21. yüzyılın hızlı değişimlerine ayak uydurabilen, güncel teorik bilgiler yanında, mesleğinin uygulamaya dönük altyapısına sahip, gelecekte karşılaşacağı sorumlulukları yüklenmeye hazır bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

  2004 Yılında eğitim öğretime başlayan Yüksekokulumuzda, özellikle iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacı duyduğu alanlar dikkate alınarak açılan bölümlerimiz, yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir;

  • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (2004)
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (2008)
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları (2009)
  • Spor Yöneticiliği (Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul etmektedir.)
  • Pilotaj (İngilizce)
  • Havacılık Yönetimi (2014)

  Üniversitemizin amaçları doğrultusunda iş dünyasıyla yakın ilişkili bölümlerde eğitim veren Fakültemiz, iş yaşamına hazırlık programlarıyla, zorunlu ve isteğe bağlı stajlarla, öğrencilerimizin ileride çalışacakları iş alanlarını tanımaları ve deneyim sahibi olmaları için, eğitim sürecinin her aşamasında gereken desteği vermektedir.

  Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 • Konservatuvar

  Dr. Öğr. Üyesi Çetin Körükçüoğlu | Konservatuvar Müdürü

  Çağımız üniversitelerinde, bilimin yanısıra, kültür ve sanat eğitiminin de önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. İstanbul Okan Üniversitesi de çağdaş bir üniversite olarak bu doğrultuda ciddi yatırımlar yapmakta ve sanat alanında eğitim veren bölümlerini giderek zenginleştirmektedir. Bu bağlamda, şimdi de İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı açılmıştır.

  İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı, öncelikle Müzik ve Tiyatro Bölümü olarak iki bölümle kurulmuştur. Daha sonra müzikoloji bölümü eklenmiştir

  İstanbul Okan Üniversitesi Müzik Bölümü’nde öğrenciye ilk iki yıl Türk Müziği (Türk Sanat Müziği / Türk Halk Müziği) ve Batı Müziği bilgileri eşit oranda verilecek, üçüncü sınıftan itibaren öğrenci edinilmiş bilgilerden yararlanarak branşını seçip öğrenimini sürdürecektir. Böylece çağdaş eğitimin gereği olan disiplinler arası bir müzik programıyla yetişecek, kökünden kopmadan geleceğe bağlanacak ve çeşitli sentezler yapabilme imkanı bulacaktır.

  İstanbul Okan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk, temelinde performansa dayalı bir eğitim programı ile, değişen ve gelişen çağdaş oyunculuk teknikleriyle öğretilecek; bunun yanı sıra günümüzde eğitimine çok ihtiyaç duyulan kamera oyunculuğunun gerektirdiği bilgiler de verilecektir.

  Tiyatro programı içinde seçmeli derslerle Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun unutulmaması sağlanacak, öğrencilerin hazırlayacağı bireysel projelerle uygulamaya dönük çalışmalar yapılacak ve atölye çalışmaları ile çağdaş sentezler yapabilecek tiyatro sanatçıları yetiştirilmeye çalışılacaktır.

  İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı eğitimini ulaşımı son derece kolay, şehir merkezinde Kadıköy – Hasanpaşa Kampüsünde sürdürecektir.

  Genç yeteneklerimizi çağdaş bir program ve alanlarının en yetkin öğretim elemanları ile en iyi olmayı hedeflediğimiz bölümlerimize bekliyoruz.

  https://www.okan.edu.tr/konservatuvar/

  .

Meslek Yüksekokulları

 • Meslek Yüksekokulu

  Dr. Öğr. Ü. Işılay Bilgiç | Meslek Yüksekokulu Müdürü

  Üniversitemizde, teorik derslerin yanı sıra; uygulamaya da büyük önem verilmektedir. Derslerin büyük bir bölümü modern laboratuvar ve atölyelerimizde uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

  Öğrencilerimiz ‘Kariyer ve Yaşam” dersiyle iş yaşamına hazırlanmakta, öğrencilerin saygın şirketlerde staj yapmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin hem okuyup hem de part-time çalışmaları desteklenmekte ve ders planlamalarında bu konu göz önünde bulundurulmaktadır.

  Meslek Yüksekokulu’ nda Adalet , Aşçılık , Bilgisayar Programcılığı , Dış Ticaret , Dış Ticaret(İng) ,Elektrik , Grafik Tasarımı , Harita Kadastro , İç Mekan Tasarımı , İnşaat Teknolojisi , İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği(U.E) , İşletme Yönetimi , Makine , Mekatronik , Mimari Restorasyon , Mobil Teknolojileri , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği,Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(İng) , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İng) , Spor Yönetimi , Uçak Teknolojisi , Uçuş Harekat Yöneticiliği, İnşaat Teknolojisi (İÖ) bölümlerimiz bulunmaktadır.

  Çift Anadal ve Yandal Uygulaması: Meslek Yüksekokulumuzun öğrencileri çift anadal yapma hakkına sahiptir. Çift anadal programına katılarak başarılı olan öğrencilerimiz iki anadal için iki ayrı diploma hakkına sahip olurlar. Öğrencilerimiz yandal yapma hakkına da sahiptirler. Yandal programına katılarak başarılı olan öğrencilerimiz, anadal diplomalarının yanında farklı bir programın sertifikasını alma hakkına sahip olurlar.

  Kariyer olanakları: Girişimcilik dersi alan öğrencilerimiz KOSGEB sertifikası elde etmeye hak kazanmakta ve bu sayede iş hayatına atılırken KOSGEB tarafından verilen sayısız krediye kolayca ulaşma imkânına sahip olmaktadır.

  Kariyer Merkezimiz, sektör kuruluşlarıyla yapılan protokoller ve işbirliği anlaşmaları ile öğrencilerimize sadece üniversite eğitimleri sürecinde değil üniversite sonrası kariyer planlamalarında da destek olmakta ve geleceklerine bilinçli ve verimli katkılar sağlamaktadır.

  Dikey Geçiş Olanakları: Mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girerek yükseköğretimlerine lisans düzeyinde devam etme olanağına sahiptirler. Okulumuzdan mezun olan öğrenciler her yıl DGS sınavında büyük başarı göstermektedirler. Bu başarının temel nedeni, okulumuzda her yıl ücretsiz DGS hazırlık kursunun verilmesidir.

  Dikey geçişte İstanbul Okan Üniversitesinin dört yıllık bölümlerini tercih eden Meslek Yüksekokulu mezunlarımıza yüksek burs olanaklarıyla dikey geçiş yapma olanağı sağlanmaktadır.

  Meslek Yüksekokulu İnternet Sitesi

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

  Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Beyazıt Gülhan | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzun amacı; eğitim verdiğimiz programlarda sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmektir. 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminden itibaren örgün ve 2. Öğretim eğitimlerimiz Tuzla Kampüsümüz de yer alacaktır.

  Ders programları ve içerikleri; sağlık sektörünün gereksinimleri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Akademik kadrosunda değerli bilim insanlarının yanı sıra, sektörün içinde yer alan, işinin uzmanı, seçkin uygulayıcılar ve sağlık sektörünün önde gelen yöneticileri yer almaktadır.

  Üniversitemizde, teorik derslerin yanı sıra; uygulamaya da büyük önem verilmektedir. Öğrencilerimizin ‘İş Yaşamına Hazırlık’ ve ‘Staj’ programları doğrultusunda, zorunlu ya da gönüllü staj yapmaları sağlanmaktadır.

  Eğitim dili Türkçe olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda, öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi almakta olup, eğitimleri süresince de İngilizce destekli eğitim almaya devam etmektedirler.

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda , Ameliyathane Hizmetleri , Anestezi , Çocuk Gelişimi , Diyaliz, Elektronörofizyoloji , İlk ve Acil Yardım , Odyometri , Optisyenlik , Patoloji Labaratuvar Teknikleri , Radyoterapi , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri , Tıbbi Labaratuvar Teknikleri, Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) ,
  Anestezi (İÖ), Diyaliz (İÖ), İlk ve Acil Yardım (İÖ) , Odyometri (İÖ) , Optisyenlik (İÖ), Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) bölümleri bulunmaktadır.

  İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzun Diğer Üniversitelerden Farklı Uygulamaları
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrenciler, diğer üniversitelerden farklı olarak İstanbul Okan Üniversitesi diplomasının yanı sıra, verilen ilave eğitimlerle kazandıkları ve sağlık sektörde kabul gören sertifikalarla iş hayatına bir adım önde başlama şansına sahiptirler.

  Yurtdışı Üniversitelerle Olan İşbirliği
  Uluslararası bağlantılarını sürekli geliştiren ve öğrencilerin dünyanın çeşitli bölgelerinde öğrenim görerek deneyim kazanmalarını ve birden fazla yabancı dil öğrenmelerini sağlayan İstanbul Okan Üniversitesi güçlü uluslararası ilişkilerden yararlanarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip mesleki eğitimde çift diploma uygulamasını başlattı. İstanbul Okan Üniversitesi öğrencileri 1+1 modeli ile bir yıl İstanbul Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda 1 yıl da İngiltere’de Havering College, Hackney College ya da College of North West London üniversitelerinden birinde öğrenim görerek iki üniversiteden de diploma alabilmektedirler. Yapılan anlaşmalar gereği öğrencilerimize Londra’da staj yapma ve gelir sağlama imkânı da verilmektedir. Bu tip anlaşmaları farklı programlarda da geliştirme çabamız devam etmektedir.

  Çift Ana Dal Olanakları
  Okumakta olduğu alanda başarılı olan öğrencilerimiz, eğitim aldığı programın dışında diğer programlardan da dersleri tamamlayarak ücretsiz olarak çift ana dal yapabilmekte ve aynı anda iki diplomaya sahip olabilmektedir.

  Dikey Geçiş Olanakları
  Dikey geçişte İstanbul Okan Üniversitesi’nin dört yıllık bölümlerini tercih eden Meslek Yüksekokulu mezunlarımıza yüksek burs olanaklarıyla dikey geçiş yapma olanağı sağlanmaktadır.

  Kariyer olanakları
  Kariyer Merkezimiz, sektör kuruluşlarıyla yapılan protokoller ve işbirliği anlaşmaları ile öğrencilerimize sadece üniversite eğitimleri sürecinde değil üniversite sonrası kariyer planlamalarında da destek olmakta ve geleceklerine bilinçli ve verimli katkılar sağlamaktadır.

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu